Trwa ładowanie...
Notowania
PANOVA: strona spółki
24.11.2022, 15:53

NVA Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Pana Piotra Zamory na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej.
Według złożonego oświadczenia, wybrany Członek Rady Nadzorczej: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, - nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS. W załączeniu publikujemy życiorys wybranego Członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.5

Załączniki

Inne komunikaty