Trwa ładowanie...
Notowania
MABION: strona spółki
12.12.2022, 12:43

MAB Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki do obrotu giełdowego

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu w dniu 9 grudnia 2022 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki.
W treści uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem "PLMBION00099". Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 16 grudnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 16 grudnia 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLMBION00016".

Inne komunikaty