Trwa ładowanie...
Notowania
MABION: strona spółki
13.12.2022, 14:31

MAB Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 12 grudnia 2022 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia, zgodnie z którym na wniosek Spółki postanowiono o dokonaniu w dniu 16 grudnia 2022 roku asymilacji w systemie depozytowym 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki oznaczonych dotychczas kodem "PLMBION00099" z akcjami Spółki dopuszczonymi do obrotu giełdowego i oznaczonymi kodem "PLMBION00016".
Tym samym spełniony zostanie warunek wprowadzenia ww. 500 akcji z dniem 16 grudnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku.

Inne komunikaty