Trwa ładowanie...
Notowania
MENNICA: strona spółki
10.01.2023, 14:57

MNC Otrzymanie przez spółkę zależną od emitenta odpowiedzi na ofertę nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarząd Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 34/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w przedmiocie złożenia przez spółkę zależną od Emitenta Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Inwestor”) oferty spółce GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Sprzedający”) nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji (dalej: „Oferta”), informuje, że w dniu 09 stycznia 2023 roku Inwestor otrzymał niewiążącą odpowiedź na Ofertę od beneficjentów ostatecznych potencjalnej transakcji wraz z wnioskiem w przedmiocie przedłużenia okresu związania Ofertą do dnia 20 marca 2023 roku.
Zaproponowana w Ofercie Cena za Akcje, cena za Udziały oraz kwota spłaty Obligacji (dalej: „Wartość Transakcji”) została uznana przez beneficjentów ostatecznych potencjalnej transakcji za satysfakcjonującą. Wskazaną przez beneficjentów ostatecznych potencjalnej transakcji przyczyną złożenia wniosku w przedmiocie przedłużenia terminu związania Ofertą jest w szczególności konieczność podjęcia kroków zmierzających do spełnienia warunków określonych Ofertą, w tym uzgodnienia dotyczące sposobu dystrybucji Ceny za Akcje oraz Kwoty Spłaty Obligacji. Inwestor w dniu 10 stycznia 2023 roku pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek, a w konsekwencji termin związania Ofertą upływa w dniu 20 marca 2023 roku.

Inne komunikaty