Trwa ładowanie...
Notowania
HMINWEST: strona spółki
16.01.2023, 10:07

HMI Wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę zależną

Zarząd spółki HM Inwest S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 13.01.2023 r. Zarząd spółki zależnej HM Inwest S.A. Osiedle Wiklinowa Sp. z o.o. podjął uchwałę nr 1/13/01/2023 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A oraz uchwałę nr 2/13/01/2023 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii B.
Stosownie do treści uchwały nr 1/13/01/2023: Osiedle Wiklinowa Sp. z o.o. zamierza przeprowadzić w dniu 27 stycznia 2023 roku przedterminowy wykupu na żądanie Emitenta 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 (słownie: pięć milionów złotych) PLN, tj. wszystkich wyemitowanych Obligacji serii A Emitenta (Obligacje). Emitent jest uprawniony do przeprowadzenia przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie własne zgodnie z pkt 14 Warunków Emisji Obligacji. Kwota na jedną Obligację w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji stanowi sumę wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc złotych) PLN oraz kupon za 5 okres odsetkowy w wysokości 29,67 (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) PLN na jedną Obligację. Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 19 stycznia 2023 r. Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW. Stosownie do treści uchwały nr 2/13/01/2023: Osiedle Wiklinowa Sp. z o.o. zamierza przeprowadzić w dniu 27 stycznia 2023 roku przedterminowy wykupu na żądanie Emitenta 2.634 (dwóch tysięcy sześciuset trzydziestu czterech) sztuk Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 2.634.000 (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych) PLN, tj. wszystkich wyemitowanych Obligacji serii B Emitenta (Obligacje). Emitent jest uprawniony do przeprowadzenia przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie własne zgodnie z pkt 14 Warunków Emisji Obligacji. Kwota na jedną Obligację w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji stanowi sumę wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc złotych) PLN oraz kupon za 5 okres odsetkowy w wysokości 29,67 (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) PLN na jedną Obligację. Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 19 stycznia 2023 r. Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Inne komunikaty