Trwa ładowanie...
Notowania
CFSA: strona spółki
17.01.2023, 17:51

CFS Złożenie wniosków do GPW i KDPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym wniosku o wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wnioskiem o wprowadzenie zostało objętych 836.348 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, które aktualnie zarejestrowane są pod kodem ISIN PLCFBPS00027. W związku ze złożeniem wniosku o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, w dniu 17 stycznia 2023 r. Spółka złożyła również wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o dokonanie asymilacji papierów wartościowych Spółki („Wniosek o asymilację”) w celu objęcia wszystkich akcji Spółki jednym kodem ISIN, tj. kodem PLCFBPS00019, pod którym zarejestrowane są akcje serii A do E Spółki, które są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W wyniku asymilacji akcje Spółki nie będą różniły się statusem w zakresie obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Po dokonaniu asymilacji i wprowadzeniu 836.348 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu pod kodem ISIN PLCFBPS00019 notowane będą wszystkie akcje Spółki, tj. notowanych będzie łącznie 9.199.856 akcji Spółki.

Inne komunikaty