Trwa ładowanie...
Notowania
COMP: strona spółki
24.01.2023, 16:49

CMP Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych spółki w 2023 roku:
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2022 rok – 6 kwiecień 2023 roku. Skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne: 1 kwartał 2023 – 19 maj 2023 roku; półrocze 2023 – 31 sierpień 2023 roku; 3 kwartał 2023 – 23 listopad 2023 roku. Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz raport z przeglądu przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Comp S.A. nie będzie przekazywać odrębnych, skonsolidowanych raportów kwartalnych za 4 kwartał 2022 roku i 2 kwartał 2023 roku.

Inne komunikaty