Trwa ładowanie...
Notowania
MABION: strona spółki
24.01.2023, 18:47

MAB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w 2023 roku:
- raport roczny za 2022 rok: 25 kwietnia 2023 r. - raport kwartalny za I kwartał 2023 roku: 23 maja 2023 r. - raport półroczny za I półrocze 2023 roku: 12 września 2023 r. - raport kwartalny za III kwartał 2023 roku: 14 listopada 2023 r.

Inne komunikaty