Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCC: strona spółki
31.01.2023, 23:18

CCC Porozumienie z bankami finansującymi spółkę zależną Emitenta ws. wskaźników finansowych

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że spółka zależna Emitenta Modivo S.A. (dalej: Spółka),
w związku z zawartymi z Bankami umowami kredytowymi w formie limitów kredytowych wielocelowych (dalej: LKW), tj.: z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa (dalej: PKO BP SA) w związku z umową kredytu w formie LKW z dnia 2 czerwca 2021 r., o której Emitent informował w raportach bieżących RB 14/2018 z dnia 2 maja 2018, RB nr 32/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r., RB nr 49/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. oraz RB nr 35/2022 z dnia 7 listopada 2022. oraz z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-844 Warszawa w związku z umową kredytu w formie LKW z dnia 26 października 2017 r., o której Emitent informował w raportach bieżących RB 51/2018 z dnia 16 listopada 2018, RB nr 29/2019 z dnia 10 maja 2019, RB nr 22/2021z dnia 30 kwietnia 2021, RB nr 6/2022 z dnia 29 kwietnia 2022, a także umów faktoringowych z Pekao Faktoring Sp. z o.o., otrzymała w dniu dzisiejszym zgody na jednorazowe zawieszenie testowania wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto/EBITDA na dzień 31 stycznia 2023 r. Porozumienie z bankami zostało wypracowane w odniesieniu do istotnego pogorszenia otoczenia makroekonomicznego i spowolnienia popytu konsumenckiego w 2022 roku (w następstwie wybuchu wojny w Ukrainie i rosnącej inflacji), wpływającego na wyniki branży multibrand e-commerce. Pozostałe postanowienia powyżej wskazanych umów nie uległy zmianom.

Inne komunikaty