Trwa ładowanie...
Notowania
FABRITY: strona spółki
1.02.2023, 10:41

K2H Powiadomienie o transakcji na akcjach K2 Holding S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze: Grzegorzem Stulgis.

Zarząd K2 Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Spółki IPO30 UNIPESSOAL LDA, będącej osobą blisko związaną z Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Panem Grzegorzem Stulgis, powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu. Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich.

Załączniki

Inne komunikaty