Trwa ładowanie...
Notowania

MAB Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2021 z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zawarcia z Novavax, Inc. („Novavax”) umowy dotyczącej komercyjnej produkcji kontraktowej („Umowa produkcyjna”) oraz późniejszych raportów bieżących dotyczących poszerzania współpracy z Novavax, Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 lutego 2023 roku u podpisał z Novavax, kolejne rozszerzenie zakresu usług Umowy produkcyjnej w postaci Specyfikacji Warunków Zlecenia #10 („SOW#10”, ang. Statement of Work).
Zakres SOW#10 obejmuje usługi logistyczne, w tym transport i magazynowanie przez Spółkę materiałów, substancji czynnych szczepionek oraz produktów gotowych szczepionek w uzgodnionych przez strony odpowiednich warunkach transportu i przechowywania. Wszystkie te usługi będą realizowane w środowisku GMP. Rozszerzenie zakresu usług wchodzi w życie w dniu podpisania niniejszego dokumentu i pozostaje w mocy do czasu jej pełnego wykonania, chyba, że Strony wspólnie zdecydują o wcześniejszym zakończeniu prac w ramach niniejszego zlecenia. Wartość SOW#10 będzie zależna od ilości zleconych przez Novavax usług transportu oraz produktów do przechowania i okresu ich magazynowania przez Spółkę. Szacowana obecnie wartość zamówienia w pierwszym roku wyniesie ok. 1,2 mln zł, przy czym wartość ta ostatecznie może ulec zmianie.

Inne komunikaty