Trwa ładowanie...
Notowania
CCC: strona spółki
28.02.2023, 11:48

CCC Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd CCC S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
1. Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2022: 14 kwietnia 2023 r. 2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023: 11 października 2023 r. 3. Skonsolidowane raporty kwartalne: – Skonsolidowany raport za I kwartał 2023: 28 czerwca 2023 r. – Skonsolidowany raport za III kwartał 2023: 29 listopada 2023 r. Na podstawie § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd CCC S.A. informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Jednocześnie, Zarząd CCC S.A. informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Inne komunikaty