Trwa ładowanie...
Notowania
PANOVA: strona spółki
28.02.2023, 17:47

NVA Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta

Zarząd P.A. NOVA S.A. (,Emitent") informuje, iż w dniu 28 lutego 2023 roku otrzymał oświadczenie Pana Przemysława Żura o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu P.A. NOVA S.A. z dniem 28 lutego 2023 roku.
Przyczyną rezygnacji są względy natury osobistej. Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty