Trwa ładowanie...
Notowania
UNIBEP: strona spółki
1.03.2023, 18:40

UNI Akcjonariusze posiadający ponad 5% na NWZ UNIBEP S.A. w dniu 1 marca 2023 r.

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka], przekazuje informację nt. akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UNIBEP S.A. w dniu 1 marca 2023 r. [NWZ]:
1. Zofia Mikołuszko liczba akcji: 8 800 000, liczba głosów przysługujących z akcji: 8 800 000, procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 25,09% procentowy udział w liczbie głosów w trakcie NWZ w dniu 1 marca 2023 r. – 47,3% 2. Skowrońska Beata liczba akcji: 5 500 000, liczba głosów przysługujących z akcji: 5 500 000, procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 15,68 % procentowy udział w liczbie głosów w trakcie NWZ w dniu 1 marca 2023 r. –29,56% 3. Fundusze: DRUGI ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY oraz ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY reprezentowane łącznie przez PTE Allianz Polska S.A. Łączna liczba akcji: 3 753 805 [w tym DRUGI ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY: 3 418 920], Łączna liczba głosów przysługujących z akcji: 3 753 805 [w tym DRUGI ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY: 3 418 920], Łączny procentowy udział w strukturze akcjonariatu ogółem – 10,70% [w tym DRUGI ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY: 9,75%], Łączny procentowy udział w liczbie głosów w trakcie NWZ w dniu 1 marca 2023 r. –20,18% [w tym DRUGI ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY: 18,38%].

Inne komunikaty