Trwa ładowanie...
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
24.03.2023, 9:37

IZS Rekomendacja Zarządu Izostal S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2022 rok

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) w dniu 24 marca 2023 roku podjął uchwałę w sprawie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku netto wypracowanego w roku 2022, w tym z propozycją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
Zarząd Izostal S.A. proponuje przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 3.929.280,00 zł, co daje 0,12 zł dywidendy na każdą akcję. Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk. Jednocześnie Zarząd Izostal S.A. postanawia zaproponować Walnemu Zgromadzeniu, aby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na dzień 7 lipca 2023 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2023 roku.

Inne komunikaty