Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
15.06.2023, 19:20

LBW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lubawa S.A. w dniu 15 czerwca 2023 r.

Zarząd LUBAWA S.A. [Spółka] z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki [ZWZ], które odbyło się w dniu 15 czerwca 2023 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce:
- STANISŁAW LITWIN - 5.366.782 głosów stanowiących 6,97% głosów obecnych na ZWZ i 3,57 % głosów w ogólnej liczbie głosów. SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED - 71.599.474 głosów stanowiących 93,00% głosów obecnych na ZWZ i 47,65% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty