Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
9.11.2023, 20:02

LBW Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I-III kw. 2023 r.

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim [Emitent] podaje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A., za I-III kw. 2023 r., tj. za okres 01.01.2023-30.09.2023.
- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 201,3 mln zł, wobec 256,0 mln zł w I-III kw. 2022, co stanowi spadek o 54,7 mln zł tj. o 21,4%. - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 6,7 mln zł, wobec 30,2 mln zł zysku w I-III kw. 2022 r. co stanowi spadek o 23,5 mln zł tj. o 77,8%. - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 7,6 mln zł wobec 25,4 mln zł zysku w I-III kw. 2022 r. co stanowi spadek o 17,8 mln zł tj. o 70,1%. Zmniejszenie przychodów w stosunku do I-III kw. ub.r. wynika m.in. z osiągnięcia w segmencie sprzętu specjalistycznego w okresie porównawczym przychodów większych niż typowo osiągane w tym okresie. W I-III kw. 2023 r. istotnemu zmniejszeniu w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. uległy przychody segmentu tkanin. Odczuwalny był wzrost kosztów stałych na skutek wzrostu wynagrodzeń oraz inflacji. Grupa poniosła także zwiększone wydatki w celu przygotowania produkcji pozyskanych w ostatnim okresie istotnych kontraktów, z których przychody będą osiągane w przyszłych kwartałach. Negatywny wpływ na szacowany skonsolidowany wynik netto miało także utworzenie rezerwy związanej z otrzymaną notą obciążeniową, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2023 z dnia 4 października 2023 r. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

Inne komunikaty