Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
30.06.2023, 15:10

LBW Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę namiotów NS/97

Zarząd Lubawa S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający), poinformowała Emitenta o dokonaniu wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr MAT/69/2/OiB/KŁ/2023 na dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania: namiotów NS/97.
Zamawiający podpisze z Emitentem, umowę na dostawę namiotów NS/97 w łącznej cenie 20 578 928,28 zł brutto, stanowiących w całości zamówienie gwarantowane. Termin realizacji umowy to 180 dni od daty jej podpisania, jednak nie później niż do 30 listopada 2023 r. Umowa zostanie podpisana w terminie zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych. O podpisaniu umowy Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi. Ze względu na wysoką łączną wartość ofertową, powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR.

Inne komunikaty