Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
EKIOSK: strona spółki
23.05.2023, 18:09

EKS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.

Zarząd e-Kiosk S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21.06.2023 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 12:00.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Załączniki

Inne komunikaty