Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

DDI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r.

Zarząd Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej: "Spółką", przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 29 czerwca 2023 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty