Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

DDI Podpisanie aneksu do umowy licencyjnej w zakresie „Project Cardinal”

Zarząd Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2021 z 12.03.2021 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 8/2022 z 14.06.2022 r., informuje, że Spółka podpisała w dniu dzisiejszym aneks do umowy licencyjnej zawartej z Paradox Interactive AB (dalej: Paradox) obejmującej grę pod nazwą kodową „Project Cardinal” (dalej: Gra). Zgodnie z postanowieniami aneksu, Spółka skoncentruje się obecnie na poszukiwaniu wydawcy zainteresowanego finansowaniem przedmiotowego projektu. Spółka uprawniona jest jednocześnie do wstrzymania prac deweloperskich nad Grą. Pozostałe postanowienia aneksu objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa. Podpisanie niniejszego aneksu motywowane jest zamierzoną przez Spółkę zmianą strategii w zakresie finansowania przedmiotowego projektu, która pierwotnie przewidywała wspólne finansowanie projektu przez Spółkę i Paradox, co przy aktualnych uwarunkowaniach ekonomicznych nie jest zdaniem Spółki optymalne. Nawiązanie współpracy z zewnętrznym wydawcą pozwoli w opinii Zarządu Spółki na korzystniejszy rozwój Gry. W przypadku znalezienia wydawcy zewnętrznego do realizacji projektu, rola Paradox ograniczona zostanie do roli licencjodawcy IP, na którym bazuje Gra.

Inne komunikaty