Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

DDI Podpisanie aneksu do umowy licencyjnej w zakresie IP „Vampire: The Masquerade”

Zarząd Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2019 z 22.05.2019 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 24/2021 z 30.11.2021 r. informuje, iż w Spółka podpisała dzisiaj aneks do umowy licencyjnej z Paradox Interactive AB (dalej: Paradox) dotyczącej licencji udzielonej Spółce przez Paradox w zakresie IP „Vampire: The Masquerade”.
Na podstawie przedmiotowego aneksu przedłużony został okres trwania umowy do 29.05.2029 r.

Inne komunikaty