Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMAGEPWR: strona spółki
18.05.2023, 13:14

IPW Niedojście do skutku emisji akcji serii F

Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 2/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki (dalej: Akcje serii F), niniejszym informuje, iż Zarząd Emitenta podjął decyzję o odwołaniu oferty publicznej Akcji serii F.
Zarząd Emitenta podaje, że rezygnacja z odwołanie oferty publicznej Akcji serii F spowodowana jest brakiem możliwości uzyskania satysfakcjonujących warunków objęcia akcji rynkowych aktualnej sytuacji rynkowej. Zarząd Emitenta zaznacza, iż płynność finansowa Spółki nie jest w żadnym wypadku zagrożona, a celem emisji Akcji serii F było pozyskanie przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dynamizację rozwoju. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że będzie stale monitorować sytuację na rynku kapitałowym, a w przypadku zidentyfikowania sprzyjających uwarunkowań, może podjąć działania ukierunkowane na pozyskanie dodatkowych środków finansowych w ramach finansowania kapitałowego lub dłużnego. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty