Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMAGEPWR: strona spółki
23.05.2023, 17:17

IPW Powiadomienie o zbyciu akcji przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 23 maja 2023 r. otrzymał od Pana Marcina Zaleńskiego, Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje, iż całość środków pieniężnych ze sprzedaży akcji zostanie wpłacona do Spółki i wykorzystana na bieżącą działalność Emitenta.
Treść przedmiotowego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Załączniki

Inne komunikaty