Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMAGEPWR: strona spółki
14.06.2023, 13:39

IPW Zawarcie umowy dystrybucyjnej w Chinach gry Creature Lab

Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu 10/2023 z dnia 01 czerwca 2023r., informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 14 czerwca 2023 r. o godz. 15.00 zadebiutuje na platformie sprzedażowej Steam gra pt. Creature Lab w wersji na PC (dalej: Gra). Cena jednostkowa Gry wynosi 19,99 USD.
Dodatkowo Spółka informuje, iż 14 czerwca 2023 r., pomiędzy Emitentem a HeartBeat Interactive Entertainment Ltd. z siedzibą w Chinach (dalej: Dystrybutor), została obustronnie podpisana umowa dystrybucyjna (dalej: Umowa) dla gry Spółki pt. Creature Lab w wersji na PC, która zostanie przygotowana w języku chińskim (dalej: Gra). Zgodnie z przedmiotową Umową Dystrybutor zobowiązał się do wydania, marketingu oraz promocji Gry w Chinach, w tym na terytorium Hong Kongu, Makau i Tajwanu (dalej: Terytorium Chin) i jest uprawniony do wydawania gier komputerowych w sposób określony w Umowie oraz posiada wszelkie zezwolenia wymagane w Chinach. Zgodnie z Umową własność intelektualna Gry jest własnością Emitenta, a Dystrybutorowi zostały udzielone odpowiednie prawa licencyjne, które zostały szczegółowo wskazane w Umowie. Cena Gry na terytorium Chin została ustalona na 70,00 (siedemdziesiąt) yuanów. Z tytułu przedmiotowej Umowy Emitentowi przysługiwać będzie następujące wynagrodzenie: 1) w przypadku sprzedaży w nakładzie mniejszym lub równym 10 000 egzemplarzy Gry na Terytorium Chin, Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 90% przychodów ze sprzedaży Gry, tj. przychodów pomniejszonych o odpowiednie podatki, opłaty, zwroty, rabaty, które zostały szczegółowo opisane w Umowie. 2) w przypadku sprzedaży w nakładzie większym niż 10 000 egzemplarzy i mniejszym lub równym 20 000 egzemplarzy Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 80% przychodów. 3) w przypadku sprzedaży w nakładzie większym niż 20 000 egzemplarzy Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 70% przychodów. Gra na Terytorium Chin będzie dystrybuowana również za pośrednictwem platform innych niż Steam, miedzy innymi takich jak Sonkwo, Xiaoheihe, FHYX. HeartBeat Interactive Entertainment Ltd. została założona w 2019 r. Głównym przedmiotem działalności Dystrybutora jest publikowanie gier niezależnych na rynku chińskim, w tym m.in. obsługa numerów ISBN, marketing gier, obsługa i pomoc graczom. Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty