Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

IPW Ogłoszenie premiery gry pt. Offroad Mechanic Simulator

Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), informuje o ustaleniu daty premiery pełnej wersji gry pt. Offroad Mechanic Simulator w wersji na PC (dalej: Gra, Tytuł) na platformie sprzedażowej Steam na dzień 24 lipca 2023 r.
Cena jednostkowa Gry wynosi 19,99 USD. Emitent pełni rolę właściciela praw majątkowych, współproducenta oraz współwydawcy Gry. Drugim producentem Tytułu jest GameFormatic S.A. z siedzibą w Krakowie, natomiast współwydawcą Gry jest PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie. Na terytorium Chin współwydawcą Tytułu jest HeartBeat Interactive Entertainment Ltd. z siedzibą w Fujian, z którą to spółką Emitent podpisał umowę dystrybucyjną (ESPI nr 4/2023 z dnia 24 marca 2023 r.). Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty