Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

IPW Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.

Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r.
Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty