Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WOODPCKR: strona spółki
27.06.2023, 17:43

WPR Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka", „Emitent”) przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
- Kinga Tarczyńska, posiadająca 586 583 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 21,23% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 11,73% głosów ogółem w Spółce. - Maciej Cieśla, posiadający 1 109 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 40,13% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 22,18% głosów ogółem w Spółce. - TAAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED, posiadający 971 897 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 35,17% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 19,44% głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty