Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOWIM: strona spółki
20.07.2023, 11:43

BOW Zawarcie Aneksu do Umowy Faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.

Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 lipca 2023 roku powziął informację o podpisaniu z dniem 20 lipca 2023 roku Aneksu do Umowy Faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A. (dalej: „Faktor”).
Przedmiotem Aneksu zawartego z Faktorem jest wydłużenie okresu obowiązywania Umowy na kolejny roczny okres, liczony od dnia 31 sierpnia 2023 r. oraz zwiększenie limitu zaangażowania z 50.000.000 PLN do 70.000.000 PLN. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Niniejszy raport ma związek z następującym raportem Emitenta: - Raport bieżący nr 25/2022 z dnia 09.06.2022 r.

Inne komunikaty