Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

INK Wstępne wyniki finansowe po I półroczu 2023 roku

Zarząd spółki Instal Kraków S.A. (dalej zwanej „Spółką”) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 20.07.2023 roku procesu rozliczania wyniku finansowego po I półroczu 2023 roku powziął informację o następujących, wstępnych wynikach finansowych za okres I półrocza 2023 roku:
I półrocze 2023 rok Przychody ze sprzedaży 122,5 mln PLN EBITDA 6,7 mln PLN Zysk brutto 7,6 mln PLN Zysk netto 6,1 mln PLN Zaprezentowane wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po weryfikacji wewnętrznej. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie półrocznym Spółki, który zostanie opublikowany w dniu 15.09.2023 roku.

Inne komunikaty