Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-02-12
INK Wstępne wyniki finansowe za 2023 rok
42,00
+0,24
2024-01-17
INK Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
43,00
-1,16
2023-12-04
INK QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
45,80
0,00
2023-12-04
INK Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku
45,80
0,00
2023-11-28
INK Zawarcie znaczącej umowy
43,90
+0,23
2023-11-16
INK QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
43,70
-1,60
2023-10-19
INK Wstępne wyniki finansowe po III kwartale 2023 roku
36,80
+0,54
2023-09-15
INK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
37,50
0,00
2023-07-21
INK Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
38,70
+1,55
2023-07-20
INK Wstępne wyniki finansowe po I półroczu 2023 roku
40,00
-6,25
2023-06-28
INK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A w dniu 23.06.2023 roku
35,90
+2,51
2023-06-23
INK Uchwała o wypłacie dywidendy za 2022 rok
35,00
0,00
2023-06-23
INK Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 23.06.2023 roku
35,00
0,00
2023-06-19
INK Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
35,50
0,00
2023-06-16
INK SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
35,50
0,00
2023-06-16
INK Korekta Skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok
35,50
0,00
2023-06-05
INK Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
33,40
+0,30
2023-05-26
INK Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A.
32,80
+1,52
2023-05-26
INK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
32,80
+1,52
2023-05-19
INK QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
32,50
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 51
  • Następna strona