Trwa ładowanie...
bEgovvEB

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów81 967111 525101 80096 482
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 87314 0002 4307 293
Zysk (strata) brutto6 85113 5282 5537 219
Zysk (strata) netto5 18610 7116645 690
Przepływy netto-12 575-9 1094 68315 452
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 58329 52422 3111 222
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-20 328-34 9171 14112 140
Przepływy netto z działalności finansowej1 170-3 717-18 7692 090
Aktywa razem408 741404 118400 690409 184
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania125 493125 998133 508128 219
Zobowiązania długoterminowe26 46027 89425 57625 472
Zobowiązania krótkoterminowe99 03398 104107 932102 747
Kapitał własny274 965269 862259 155273 207
Kapitał zakładowy7 2867 2867 2867 286
Liczba akcji (tys. szt.)7 285,507 285,507 285,507 285,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)37,7437,0435,5737,50
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,711,470,090,78
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów411 432441 544486 553408 365
Zysk (strata) z działalności operacyjnej30 98433 25238 62915 860
Zysk (strata) brutto31 28333 09640 27413 989
Zysk (strata) netto23 18823 94931 16012 138
Przepływy netto13 427-5 977-22 51337 152
Przepływy netto z działalności operacyjnej79 95637 494-12 69590 798
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-43 446-23 183-9 441-36 972
Przepływy netto z działalności finansowej-23 083-20 289-377-16 674
Aktywa razem404 118409 564395 939394 376
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania125 998140 644139 403167 106
Zobowiązania długoterminowe27 89425 47213 93318 043
Zobowiązania krótkoterminowe98 104115 172125 470149 063
Kapitał własny269 862261 280249 735221 344
Kapitał zakładowy7 2867 2867 2867 286
Liczba akcji (tys. szt.)7 285,507 285,507 285,507 285,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)37,0435,8634,2830,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,183,294,281,67
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEgovvFj