Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WOODPCKR: strona spółki
18.08.2023, 11:59

WPR Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: - treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 20.09.2023 r., - treść proponowanych zmian w Statucie Spółki, - projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki, - wzór pełnomocnictwa, - formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki

Inne komunikaty