Trwa ładowanie...
Notowania

CCR Niewyrażenie zgody na restrukturyzację Umowy o Kredyt inwestycyjny nr 80030713/03/K/IN/14 z dnia 24.06.2014 r. oraz Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 80030713/02/K/RB/15 z dnia 08.07.2015 r., zawartych z Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym, wraz z wezwaniem do zapłaty całości zobowiązań kredytowych Emitenta.

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”/”Emitent”), informuje, iż w dniu 15.09.2023 r. otrzymał pismo z Nadsańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Stalowej Woli („Bank”) dotyczące niewyrażenia zgody na zaproponowane przez Spółkę warunki restrukturyzacji zadłużenia z tytułu: Umowy o kredyt inwestycyjny nr 80030713/03/K/IN/14 z dnia 24.06.2014 r. z późn. zm. oraz Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 80030713/02/K/RB/15 z dnia 08.07.2015 r. z późn. zm., o co Zarząd Spółki wnioskował w dniu 15.06.2023 r. Bank w uzasadnieniu swojej decyzji m.in. nie podzielił przedłożonych przez Zarząd Emitenta prognoz dalszego rozwoju Spółki. Tym samym zadłużenie wynikające z w/w Umów kredytowych stało się wymagalne. Bank jednocześnie wezwał Spółkę do spłaty zadłużenia wymagalnego w kwocie łącznie 9 701 163,61 zł wraz z należnymi odsetkami, wynikającego z powyższych Umów kredytowych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-09-18
CCR Zamiar złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta.
19,80
-38,38
2023-09-18
CCR Niewyrażenie zgody na restrukturyzację Umowy o Kredyt inwestycyjny nr 80030713/03/K/IN/14 z dnia 24.06.2014 r. oraz Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 80030713/02/K/RB/15 z dnia 08.07.2015 r., zawartych z Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym, wraz z wezwaniem do zapłaty całości zobowiązań kredytowych Emitenta.
19,80
-38,38
2023-08-18
CCR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas NWZ Constance Care S.A. w dniu 18.08.2023
18,30
-3,83
2023-07-21
CCR Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A. na dzień 18 sierpnia 2023 r.
17,20
+7,56
2023-06-30
CCR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas ZWZ Constance Care S.A. w dniu 30.06.2023
17,00
-2,94
2023-06-30
CCR Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia kapitału docelowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu
17,40
-2,30
2023-04-27
CCR Podpisanie nowej, 3-letniej umowy współpracy z japońską firmą CYBERDYNE INC.
22,60
+3,54
2023-04-25
CCR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas NWZ Constance Care S.A. w dniu 24.04.2023
26,20
-8,40
2023-03-28
CCR Zwołanie NWZ Constance Care S.A. na dzień 24.04.2023 r.
16,60
+12,65