Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOWIM: strona spółki
21.09.2023, 8:02

BOW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-21    
 
 
  BOWIM SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  Bowim Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  41-200 Sosnowiec  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Niwecka 1E  
  (ulica) (numer)  
  +48 32 39 29 300 +48 32 39 29 380  
  (telefon)  (fax)  
  firma@bowim.pl www.bowim.pl  
  (e-mail)  (www)  
  645-22-44-873 277486060  
  (NIP)  (REGON)  
 UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Warszawa 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Przychody z działalności operacyjnej1 090 1701 434 363236 326308 950 
 Koszty działalności operacyjnej1 070 4141 275 544232 043274 742 
 Zysk na działalności operacyjnej19 756158 8194 28334 208 
 Zysk brutto6 695133 9631 45128 855 
 Zysk netto5 000100 8141 08421 715 
 Zysk netto na akcję zwykłą0,265,160,061,11 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej73 39661 06315 91113 152 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 3064 787-1 5841 031 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-65 804-62 919-14 265-13 552 
  30 czerwca 202331 grudnia 202230 czerwca 202331 grudnia 2022 
 Aktywa razem606 352631 063136 250134 558 
 Zobowiązania razem287 714296 30864 65063 180 
 W tym: zobowiązania krótkoterminowe234 978200 98152 80042 854 
 Kapitał własny318 638334 75571 59971 378 
 Kapitał podstawowy1 9511 951438416 
 Liczba akcji w sztukach19 514 64719 514 64719 514 64719 514 647 
 Wartość księgowa na akcję16,3317,153,703,66 
 Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowegopółrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Przychody z działalności operacyjnej1 050 4921 378 257227 724296 865 
 Koszty działalności operacyjnej1 031 2371 229 320223 550264 786 
 Zysk na działalności operacyjnej19 254148 9364 17432 080 
 Zysk brutto7 222124 4931 56626 815 
 Zysk netto5 58393 0381 21020 040 
 Zysk netto na akcję zwykłą0,294,770,061,03 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej66 32158 70014 37712 644 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 4434 612-746993 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-63 562-60 711-13 779-13 077 
  30 czerwca 202331 grudnia 202230 czerwca 202331 grudnia 2022 
 Aktywa razem574 981597 352129 201127 370 
 Zobowiązania razem266 502274 00359 88458 424 
 W tym: zobowiązania krótkoterminowe225 746192 64750 72641 077 
 Kapitał własny308 478323 34869 31668 946 
 Kapitał podstawowy1 9511 951438416 
 Liczba akcji w sztukach19 514 64719 514 64719 514 64719 514 647 
 Wartość księgowa na akcję15,8116,573,553,53 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Podstawowe pozycje jednostkowego i skonsolidowanego p&#243;&#322;rocznego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazan&#261;, obowi&#261;zuj&#261;c&#261; zasad&#261; przeliczania:<br>1. Poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wed&#322;ug &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzie&#324; okresu sprawozdawczego:<br>- kurs na dzie&#324; 30.06.2023 wynosi&#322; 1 EUR - 4,4503<br>- kurs na dzie&#324; 31.12.2022 wynosi&#322; 1 EUR - 4,6899<br>2. Poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczono wed&#322;ug kurs&#243;w stanowi&#261;cych &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez NBP dla EUR obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawczym:<br>- kurs &#347;redni w okresie 01.01.2023 - 30.06.2023 wynosi&#322; 1 EUR - 4,6130<br>- kurs &#347;redni w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022 wynosi&#322; 1 EUR - 4,6427 </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 Sprawozdanie Zarządu z działalności GK BOWIM w I półroczu 2023.pdfSprawozdanie zarządu z działalności GK BOWIM w I półroczu 2023 
 JSF 06 2023.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I półrocze 2023 
 SSF 06 2023.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I półrocze 2023 
 20230630_Bowim S.A_RzP_20092023_JSF.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta BOWIM SA 
 20230630_Bowim S.A_RzP_20092023_SSF.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta GK BOWIM 
 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdfOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-21Adam KidałaWiceprezes Zarządu  
 2023-09-21Jacek RożekWiceprezes Zarządu  
 2023-09-21Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty