Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WOODPCKR: strona spółki
21.09.2023, 11:59

WPR Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka", „Emitent”] przekazuje wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 września 2023 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
- Kinga Tarczyńska, posiadająca 586 583 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 32,66% ogólnej liczby głosów na WZA i 11,73% głosów ogółem w Spółce. - Maciej Cieśla, posiadający 1 109 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 61,75% ogólnej liczby głosów na WZA i 22,18% głosów ogółem w Spółce. - Mateusz Tarczyński, posiadający 90 041 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów na WZA i 1,8% głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty