Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

DDI Zawarcie istotnej umowy wydawniczo – dystrybucyjnej oraz umowy wydawniczo – portingowej

Zarząd Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym podpisała z francuskim Plug In Digital (dalej: Wydawca), wydawcą trzeciej gry Spółki z serii „Vampire: The Masquerade”, umowę wydawniczo - dystrybucyjną dla gier „Vampire: The Masquerade - Coteries of New York” i „Vampire: The Masquerade - Shadows of New York” (dalej: Umowa Wydawnicza), jak też umowę wydawniczo-portingową dla wszystkich trzech gier Spółki z serii „Vampire: The Masquerade” (dalej: Umowa Portingowa).
Na mocy zawartej Umowy Wydawniczej, Wydawcy udzielona została wyłączna licencja na dystrybucję i promocję (z niewielkimi wyjątkami) „Vampire: The Masquerade - Coteries of New York” i „Vampire: The Masquerade - Shadows of New York”. W konsekwencji, posiadając prawa do dystrybucji i promocji całej trylogii gier Spółki z serii „Vampire: The Masquerade”, Wydawca będzie mógł doprowadzić do maksymalizacji przychodów z dystrybucji wszystkich ww. gier, w tym również starszych produkcji Spółki z tej serii. Na mocy Umowy Portingowej, Spółka udzieliła Wydawcy wyłącznej licencji do wykonania prac portingowych i wydania wszystkich trzech gier Spółki z serii „Vampire: The Masquerade”, w tym mającej powstać trzeciej gry z serii, na platformach mobilnych. Premiera na platformach mobilnych planowana jest po premierze na PC i konsolach trzeciej gry Spółki z serii „Vampire: The Masquerade”. Obie licencje udzielone zostały do 29.05.2029 r. Zdaniem Spółki, zawarcie przedmiotowych umów może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w kolejnych okresach.

Inne komunikaty