Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
3.10.2023, 13:11

RAE Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego nabycia udziałów w spółce realizującej projekty OZE

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 2 października 2023 roku podpisał List intencyjny (dalej: "LOI") z ERA PV sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie (dalej: "ERA PV"), w którym Emitent wyraził zainteresowanie dokonaniem inwestycji i nabyciem udziałów w ERA PV w ilości pozwalającej na przejęcie nad nią kontroli.
ERA PV jest to podmiot prowadzący działalność w zakresie realizacji projektów związanych z OZE, posiadający bogate doświadczenie w projektowaniu, dostawie oraz instalacji fotowoltaicznych dla biznesu. W zakresie działalności ERA PV znajdują się wszystkie etapy realizacji od projektowania, po uzyskiwanie wszystkich pozwoleń takich jak: warunki zabudowy, warunki przyłączeniowe, projekt budowlany, uzgodnienia z zakładami energetycznymi, aż do uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie instalacji. ERA PV w okresie działalności od stycznia 2019 roku pozyskała kilkuset klientów, dla których wybudowała około 450 instalacji fotowoltaicznych na łączną ilość mocy zainstalowanej przekraczającej 20 MW, z czego największa z nich to instalacje o mocy 2 MW. Poza działaniami realizacyjnymi ERA PV zajmuję się również pracami serwisowymi, a także stałym monitoringiem i zarządzaniem pracy instalacji dla swoich klientów. Zdobyte doświadczenia i monitoring rynku energetycznego pozwalają na prowadzenie konsultingu w celu maksymalizacji efektywności ekonomicznej zrealizowanych inwestycji. ERA PV odnotowała za 2022 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 16 532 tys. zł oraz zysk operacyjny na poziomie 997 tys. zł. Zgodnie z postanowieniami LOI strony wstępnie i niezobowiązująco wskazały, że Emitent jest zainteresowany zainwestowaniem kwoty 2,5 mln zł w celu objęcia nowych udziałów w ERA PV oraz przejęcia części istniejących udziałów, pod warunkiem m.in. pozytywnego wyniku badania Due Diligance ERA PV, podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników ERA PV o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz nabycia od jednego ze wspólników posiadanych przez niego udziałów w ERA PV. LOI został zawarty na okres 60 dni od dnia jego podpisania. Postanowienia LOI nie stanowią dla żadnej ze Stron, na tym etapie rozmów, zobowiązania do dokonania transakcji. O kolejnych krokach lub wynikach prowadzonych przez Emitenta rozmów, Emitent będzie informować w oddzielnych raportach bieżących.

Inne komunikaty