Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

FOR Aktualizacja planu premier gier Spółki

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż, w wyniku okresowej weryfikacji planu wydawniczego Emitenta, w dniu 6 października 2023 r. nastąpiła aktualizacja harmonogramu premier gier Spółki.
W wyniku podjęcia decyzji o ww. aktualizacji zmianie uległy deklarowane terminy premier następujących gier: Professional Fishing, Green Hell, Aircraft Carrier Survival, VIRUS: The Outbreak, Sparkle 2 EVO, Criminal Expert, dla których to tytułów planowany termin premier zmienił się z III kwartału 2023 r. na IV kwartał 2023 r. Dodatkowo, dla gier: House Flipper City oraz Uboat, termin premier został zmieniony z III kwartału 2023 r. na I kwartał 2024 r. Aktualny harmonogram premier dostępny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce: „PREMIERY” pod adresem: https://forever-entertainment.com/premiery,4,pl. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że plan premier ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianie. Ponadto, z uwagi na łączące Emitenta z podmiotami trzecimi umowy i zastrzeżeniami z nich wynikającymi, nie wszystkie premiery gier są ujawniane przez Spółkę. O szczegółowych terminach premier gier Emitent będzie informować w formie osobnych raportów bieżących ESPI. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty