Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

FOR Rozpoczęcie kampanii marketingowej gry pt. Night Slashers: Remake.

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż 31 października 2023 r., na kanałach serwisów społecznościowych Spółki, zostały zaprezentowane pierwsze materiały z realizowanej produkcji gry pt. Night Slashers: Remake (dalej: Gra, Tytuł). Powyższe wydarzenie oficjalnie rozpoczęło kampanię marketingową Gry.
Premiera Tytułu zaplanowana jest na rok 2024. Dokładna data premiery Gry zostanie przekazana do informacji publicznej w odrębnym raporcie bieżącym. Produkcja Tytułu jest realizowana przez Emitenta oraz Storm Trident S.A. z siedzibą w Gdańsku, czyli spółkę w której Emitent posiada 33,82% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji ze względu na fakt, że sprzedaż Tytułu może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki zarówno w roku bieżącym, jak i w kolejnych latach. Sprzedaż Tytułu może mieć potencjalnie znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty