Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

IPW Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki

Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż do Spółki, w dniu 12 października 2023 r., wpłynęło od Amm Management sp. z o.o. zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Załączniki

Inne komunikaty