Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
18.10.2023, 15:45

LBW Powołanie członka Zarządu Lubawa S.A.

Zarząd LUBAWA S.A. [Spółka, Emitent] podaje do publicznej wiadomości informację, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta w dniu dzisiejszym do Zarządu Spółki został powołany Pan Jacek Wilczewski – na funkcję Członka Zarządu, na wspólną trzyletnią kadencję.
Uchwała o powołaniu członka Zarządu wchodzi w życie w dniu dzisiejszym. W związku z powyższym Zarząd Emitenta będzie działał w składzie: - Przemysław Zasztowt – Członek Zarządu, - Jacek Wilczewski – Członek Zarządu. Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i dotychczasowym przebiegu kariery zawodowej nowo powołanego członka Zarządu Spółki: Pan Jacek Wilczewski Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Wydział Informatyki, specjalizacja Inżynieria Oprogramowania oraz DePaul University w Chicago [Master of Science in Computer Science]. Od roku 2005 do chwili obecnej pracuje w Lubawa SA, kolejno na stanowiskach Konstruktor [2005 – 2011], Kierownik Działu Badań i Rozwoju [2012 – 2016], Dyrektor Działu Badań i Rozwoju [2016 - 2022] oraz Dyrektor Centrum Badawczo – Rozwojowego Lubawa SA [2022 – 2023]. Informacja o innej działalności członka Zarządu Spółki, a w tym w szczególności informacja o uczestnictwie lub pełnieniu funkcji w podmiotach konkurencyjnych do działalności Spółki: Pan Jacek Wilczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim oraz nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Pan Jacek Wilczewski nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Inne komunikaty