Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMAGEPWR: strona spółki
18.10.2023, 19:55

IPW Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Image Power S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 14 listopada 2023 r., na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Popularnej 14/3, 02-473 Warszawa.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO oraz opinia uzasadniająca udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego.

Załączniki

Inne komunikaty