Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
27.10.2023, 17:27

LBW Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za I-III kw. 2023 r.

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim [Emitent] podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I-III kw. 2023 r., tj. za okres 01.01.2023-30.09.2023.
- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 26,5 mln zł, wobec 36,5 mln zł w I-III kw. 2022, co stanowi spadek o 10,0 mln zł tj. o 27,4%. - Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła 8,7 mln zł, wobec 3,6 mln zł straty w I-III kw. 2022 r. co stanowi spadek o 5,1 mln. - Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła 10,8 mln zł wobec 3,3 mln zł straty w I-III kw. 2022 r. co stanowi spadek o 7,5 mln zł. Zmniejszenie osiągniętych przychodów w stosunku do I-III kw. ub.r. wynika z osiągnięcia w okresie porównawczym przychodów większych niż typowo osiągane w I-III kw. W dalszym ciągu odczuwalny był wzrost kosztów stałych na skutek wzrostu wynagrodzeń oraz inflacji. Spółka poniosła także zwiększone wydatki w celu przygotowania produkcji pozyskanych istotnych kontraktów, z których przychody będą osiągane w przyszłych kwartałach. Ponadto negatywny wpływ na szacowany jednostkowy wynik netto miało utworzenie rezerwy związanej z otrzymaną notą obciążeniową, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2023 z dnia 4 października 2023 r. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

Inne komunikaty