Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PBG: strona spółki
29.06.2023, 22:11

PBG Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji podaje do wiadomości publicznej listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku:
1) Pani Małgorzata Wiśniewska wykonywała prawo z 193 231 722 głosów z 193 231 722 akcji, co stanowiło 70,34% głosów na ZWZ oraz stanowi 23,61% ogólnej liczby głosów; 2) Bank Polska Kasa Opieki S.A. wykonywał prawo z 57 236 556 głosów z 57 236 556 akcji, co stanowiło 20,84% głosów na ZWZ oraz stanowi 6,99% ogólnej liczby głosów; 3) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. wykonywał prawo z 24 241 560 głosów z 24 241 560 akcji, co stanowiło 8,82% głosów na ZWZ oraz stanowi 2,96% ogólnej liczby głosów. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 274 709 838 akcji, z których wykonywali łącznie 274 709 838 głosów, stanowiących 33,56% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).

Inne komunikaty