Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PBG: strona spółki
25.08.2023, 19:08

PBG Zawarcie wstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji RAFAKO S.A. oraz nabycia akcji RAFAKO S.A. posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji.

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”, „PBG”), podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 25 sierpnia 2023 roku PBG, spółka PG Energy Capital Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Inwestor”) oraz RAFAKO S.A. (dalej: „RAFAKO”) zawarli wstępną umowę inwestycyjną dotyczącą oferty („Oferta”) złożonej przez Inwestora dotyczącej objęcia akcji RAFAKO oraz nabycia akcji RAFAKO posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez Spółkę, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku („Wstępna Umowa Inwestycyjna”).
Zgodnie ze Wstępną Umową Inwestycyjną: 1. Strony zobowiązały się prowadzić rozmowy w celu zawarcia wstępnej umowy sprzedaży akcji RAFAKO przewidzianej w Ofercie w terminie do dnia 14 września 2023 roku; 2. Strony uzgodniły, że zakończenie procesu due diligence RAFAKO prowadzonego przez Inwestora w związku z Ofertą powinno nastąpić w terminie do dnia 29 września 2023 roku; 3. Strony wyraziły intencję zamknięcia transakcji przewidzianej w powyższej wstępnej umowie sprzedaży akcji RAFAKO w terminie do 30 września 2023, przy czym Strony uzgodniły, że zamknięcie transakcji powinno w każdym przypadku nastąpić nie później niż w terminie do dnia 30 października 2023 roku. Wstępna Umowa Inwestycyjna wejdzie w życie z chwilą powołania przez Walne Zgromadzenie RAFAKO kandydata zaproponowanego przez Inwestora na członka Rady Nadzorczej RAFAKO.

Inne komunikaty