Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PBG: strona spółki
27.09.2023, 15:05

PBG Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu zawarcia układu

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 8/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku oraz raportu bieżącego 15/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku, wskazującego na złożenie przez Zarządcę pisma obejmującego informację o przebiegu głosowania nad układem wraz z wnioskiem o stwierdzenie przez Sędziego – Komisarza przyjęcia układu, informuje o powzięciu w dniu 27 września 2023 roku informacji o wydaniu w dniu 25 września 2023 roku, przez Sędziego - Komisarza w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Postanowienia w przedmiocie stwierdzenia, że w toku postępowania sanacyjnego PBG doszło do zawarcia układu o treści takiej jak złożone przez Zarządcę w dniu 7 czerwca 2023 roku do akt postępowania sanacyjnego zaktualizowane propozycje układowe, których pełna treść została zamieszczona na stronie Spółki w zakładce RESTRUKTURYZACJA.

Inne komunikaty