Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PBG: strona spółki
29.09.2023, 20:37

PBG Zawarcie Porozumienia w zakresie rozwiązania Umowy o współpracy z dnia 24 października 2017 roku

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”, „PBG”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2017 z dnia 24 października 2017 roku, informującego o zawarciu w dniu 24 października 2017 roku pomiędzy PBG oraz Multaros Trading Company Limited (dalej: „Multaros”) oraz Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamknięty, obecnie PFR Funduszem Inwestycyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, w którego imieniu działa PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Fundusz”) Umowy o Współpracy (dalej: „Umowa”), informuje o zawarciu w dniu 29 września 2023 roku pomiędzy PBG oraz Multaros oraz Funduszem Porozumienia (dalej: „Porozumienie”) rozwiązującego Umowę ze skutkiem na dzień jego zawarcia.
Zarządca PBG wskazuje także, iż stronom Umowy na dzień poprzedzający zawarcie Porozumienia oraz na dzień jego zawarcia przysługiwała następująca liczba akcji spółki RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (dalej: „RAFAKO”) oraz następujący udział w kapitale zakładowym spółki RAFAKO:  PBG: 7.665.999 sztuk akcji spółki RAFAKO co stanowi 4,77% w jej kapitale zakładowym  Multaros: 34.800.001 sztuk akcji spółki RAFAKO co stanowi 21,63% w jej kapitale zakładowym  Fundusz: 12.615.769 sztuk akcji spółki RAFAKO co stanowi 7,84% w jej kapitale zakładowym

Inne komunikaty