Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PBG: strona spółki
31.10.2023, 18:37

PBG Upływ terminu dla zamknięcia transakcji przewidzianej w Wstępnej umowie inwestycyjnej z dnia 25 sierpnia 2023 roku

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”, „PBG”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zawarcia pomiędzy PBG, spółką PG Energy Capital Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Inwestor”) oraz RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (dalej: „RAFAKO”) Wstępnej umowy inwestycyjnej (dalej: „Wstępna Umowa Inwestycyjna”) informuje, iż do dnia 30 października 2023 r., który to dzień został wskazany w ramach Wstępnej Umowy Inwestycyjnej jako ostateczny dzień realizacji transakcji (Long -Stop Date) mającej za przedmiot w szczególności zbycie posiadanego przez PBG bezpośrednio i pośrednio pakietu akcji spółki RAFAKO na warunkach wskazanych w Ofercie Inwestora z dnia 24 lipca 2023 r. (dalej: „Oferta”), nie doszło do realizacji transakcji o której mowa w Wstępnej Umowie Inwestycyjnej oraz Ofercie, a także nie doszło do tego dnia do przedłużenia wskazanego w Wstępnej Umowie Inwestycyjnej najpóźniejszego zakładanego przez Strony terminu zamknięcia transakcji oraz udzielonej Inwestorowi wyłączności.
Jedocześnie Zarządca Spółki, wskazuje na otrzymanie przez PBG w dniu 30 października 2023 r. pisma Inwestora odnoszącego się do jego woli dalszej realizacji transakcji obejmującej w szczególności nabycie posiadanego przez PBG bezpośrednio oraz pośrednio pakietu akcji spółki RAFAKO, które podlega obecnie analizie, o której efektach PBG będzie informować w ramach ewentualnych dalszych raportów bieżących.

Inne komunikaty