Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CBD Informacja na temat rezygnacji z nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym hurtownię farmaceutyczną.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 28/2023 z dnia 5 października 2023 roku, Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że podjął decyzję o rezygnacji z nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym hurtownię farmaceutyczną. O planach takiego nabycia Emitent informował w przywołanym na wstępie raporcie bieżącym ESPI nr 28/2023.
Powyższa decyzja wynika z faktu uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez THC Pharma S.A., to jest spółkę w której Emitent posiada akcje reprezentujące 50 procent kapitału zakładowego. O fakcie tym Emitent poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 31/2023 z dnia 2 listopada 2023 roku.

Inne komunikaty